โทร. : 035-909-888
ไทย
ไทย

อาคาร 1

เสื้อผ้าแฟชั่น / เครื่องประดับ / สินค้า OTOP

เสื้อผ้าแฟชั่น / เครื่องประดับ / สินค้า OTOP

ประกอบด้วยหมวดสินค้าประเภท สิ่งทอ วัตถุดิบ เครื่องหนัง เสื้อผ้าแฟชั่น เครื่องประดับ เครื่องสำอาง สปา ของเล่น เครื่องเขียน กิ๊ฟช็อป สินค้าเกี่ยวกับเด็ก ศูนย์แสดงสินค้าโอทอป ธนาคาร และศูนย์บริการ SME Solution Service

COPYRIGHT 2018 © TARAD TOR YOD AEC TRADE CENTER