โทร. : 035-909-888
ไทย
ไทย

อาคาร 2

อาหารแปรรูป / บรรจุภัณฑ์ / EXHIBITION HALL

อาหารแปรรูป / บรรจุภัณฑ์ / EXHIBITION HALL

ประกอบด้วยหมวดสินค้าประเภท อาหาร ขนม เครื่องดื่ม อาหารแปรรูป อาหารแช่แข็ง บรรจุภัณฑ์อาหาร วัตถุดิบในการผลิตอาหาร เบเกอร์รี่ ศูนย์แสดงสินค้าขนาด 5,000 ตารางเมตร

COPYRIGHT 2018 © TARAD TOR YOD AEC TRADE CENTER