โทร. : 035-909-888
ไทย
ไทย

forbes

forbes thailand

นิตยสาร FORBES THAILAND ฉบับเดือนมีนาคม 2561

นิตยสาร Forbes Thailand ฉบับเดือนมีนาคม 2561 พบ โสมพัฒน์ ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ วัลลภา ไตรโสรัส
กรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัท ทีซีซี แลนด์ แอสเสท เวิรด์ จำกัด กับแผนลงทุน 5 ปี

โดยเฉพาะโครงการตลาดต่อยอด ที่ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศด้วยเงินลงทุนรวม 4 หมื่นล้านบาท
พร้อมแผนนำทรัพย์สินรวมมากกว่าแสนล้านบาทเข้าตลาดหลักทรัพย์และแผนการดำเนินงานอีกมากกว่า 90 โครงการสร้างการเติบโตในอนาคต

COPYRIGHT 2018 © TARAD TOR YOD AEC TRADE CENTER