โทร. : 035-909-888
ไทย
ไทย

Meeting Room

ห้องประชุม ห้องสัมมนา และห้องสันทนาการจัดกิจกรรมต่างๆ ตั้งอยู่ที่อาคาร 1 ชั้น 5 สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้จำนวนมาก เพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยทั้งด้านเทคโนโลยีภาพและเสียง และจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอย่างครบครัน เพื่อช่วยให้การประชุมของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ห้องประชุมสามารถปรับเปลี่ยนได้หลายรูปแบบเพื่อตอบโจทย์ทุกความความต้องการ 

COPYRIGHT 2018 © TARAD TOR YOD AEC TRADE CENTER