โทร. : 035-909-888
ไทย
ไทย

PR News

ตลาดต่อยอดแฟร์ 2018

31/08/2018

‘ทีซีซี แลนด์ แอสเสท เวิรด์’ เปิดมุมมองต่อยอดธุรกิจสู้เวทีโลกเผยเคล็ดสับสู่เส้นทางพันล้าน...ในงาน “ตลาดต่อยอดแฟร์ 2018”

คุณโสมพัฒน์ ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ คุณวัลลภา ไตรโสรัส กรรมการผู้จัดการใหญ่ จัดงาน “ตลาดต่อยอดแฟร์ 2018” ภายใต้โครงการตลาดต่อยอด AEC Trade Center ศูนย์การค้าส่งแห่งภูมิภาคอาเซียน เพื่อให้ผู้ผลิต เจ้าของโรงงาน ผู้ค้าส่ง SME และผู้เริ่มลงทุนทำธุรกิจ ได้รับมุมมองทางธุรกิจและต่อยอดสู่ร้อยล้าน พร้อมเคล็ดลับและความรู้แบบเจาะลึกทางธุรกิจ โดยมี คุณสิริรัตน์ ไกรวนิช คุณฐาปณีย์ เกียรติไพบูลย์ ร่วมงาน ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โซนพลาซ่า
จากซ้ายไปขวา 

1.Jack Zhang General Manager of Alibaba.com

2.คุณสิริรัตน์ ไกรวนิช ผู้ช่วยปลัดกระทรวงยุติธรรม

3.คุณลลนา ไชยณรงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการตลาดลูกค้าสัมพันธ์และกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

4.คุณโสมพัฒน์ ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท ทีซีซี แลนด์ แอสเสท เวิรด์

5.คุณวัลลภา ไตรโสรัส กรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัท ทีซีซี แลนด์ แอสเสท เวิรด์

6.คุณฐาปณีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

7.คุณศุภกร มูลสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน

8.คุณเอมอร มีโภคกิจ นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ กรมการค้าต่างประเทศ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โครงการตลาดต่อยอด: 
วราภรณ์ มุทิตาโสภณนุกูล (บุ๋ม) 098-2567962 คัทลียา ธัญญาวัฒนา (แคท) 092-369-2341

COPYRIGHT 2018 © TARAD TOR YOD AEC TRADE CENTER