โทร. : 035-909-888
ไทย
ไทย

PR News

“ตลาดต่อยอด” เปิดตัวพันธมิตรใหม่ “ไปรษณีย์ไทย” ตั้งศูนย์บริการรับส่งสินค้าครบวงจร พาผู้ประกอบการไทยพิชิตอาเซียน

31/08/2018

“โครงการตลาดต่อยอด” ผนึกกำลัง “ไปรษณีย์ไทย” เป็นพันธมิตรพิชิตอาเซียน ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการไทย พัฒนาการค้าและส่งออกระดับโลก เพื่อก้าวสู่การเป็น HUB ธุรกิจโลจิสติกส์ครบวงจรของอาเซียน

นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) เปิดเผยว่า ไปรษณีย์ไทย มีนโยบายหลักในการพัฒนาบริการไปรษณีย์เพื่อรองรับพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล โดยยกระดับระบบปฏิบัติการให้มีความทันสมัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ ตลอดจนมุ่งเน้นพัฒนากระบวนการทำงานด้านต่างๆ ในการรองรับการเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ซ เพื่อตอกย้ำศักยภาพในการเป็นผู้นำในธุรกิจไปรษณีย์และโลจิสติกส์ครบวงจรของอาเซียน

ในช่วงที่ผ่านมา ไปรษณีย์ไทย ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทยด้วยการผลักดันเศรษฐกิจฐานรากให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน พร้อมการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อพัฒนาบริการต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้บริการที่สะดวกและไม่ซับซ้อน ล่าสุดได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และ บริษัท ตลาดต่อยอด เออีซี จำกัด ในการเปิดศูนย์บริการรับส่งสินค้าภายใน “โครงการตลาดต่อยอด เออีซี เทรด เซนเตอร์” ศูนย์ค้าส่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งภูมิภาคอาเซียน

“โครงการตลาดต่อยอด ถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญทางด้านโลจิสติกส์ทั้งในและต่างประเทศ การลงนามครั้งนี้ ไปรษณีย์ไทย จึงมุ่งเน้นที่จะร่วมสนับสนุนและส่งเสริมให้โครงการตลาดต่อยอดเป็นศูนย์กลางด้านการส่งออกของภูมิภาคอาเซียนอย่างแท้จริง โดยไปรษณีย์ไทยจะเปิดจุดรับ-ส่งและกระจายสินค้าในพื้นที่ตลาดต่อยอดทั้งหมด 3 จุด พร้อมให้บริการในรูปแบบเคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ 1 แห่ง และจุดพักเพื่อรวบรวมและเตรียมขนส่งสิ่งของเข้าสู่เส้นทางไปรษณีย์ จำนวน 2 แห่ง ทั้งนี้ นอกจากจะมีการทำงานด้านการตลาดร่วมกันแล้ว ยังจะมีการพัฒนาระบบต่างๆ รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่และวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ซื้อและผู้ขายภายในโครงการฯ ภายใต้มาตรฐานระดับสากล ซึ่ง ไปรษณีย์ไทย มีช่องทางและเครือข่ายครอบคลุมทั่วโลก” นางสมร กล่าวในตอนท้าย

นายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “ตลาดต่อยอดเห็นความสำคัญของกลุ่มประเทศอาเซียน ที่มีประชากรกว่า 640 ล้านคน ซึ่งประเทศไทยอยู่ในตำแหน่งที่เป็น Strategic Location เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งสามารถกระจายสินค้าได้ทั่วภูมิภาคอาเซียน นับเป็นโอกาสอันดีในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับไปรษณีย์ไทย ซึ่งเป็นองค์กรที่มีมาตรฐานระดับสากล มีเส้นทางรับส่งสินค้าครอบคลุมทั่วโลก มีเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทางด้านการขนส่งกระจายสินค้าเป็นอย่างดี จะสามารถช่วยให้บริการขนส่งและโลจิสติกส์แก่ผู้ประกอบการภายในตลาดต่อยอด และกลุ่มผู้ซื้อจากต่างชาติ”

นอกจากความร่วมมือด้านศูนย์ให้บริการของไปรษณีย์ไทยภายในโครงการตลาดต่อยอด ยังมีการผสานความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างองค์ความรู้และให้คำปรึกษาอันเป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนจัดหาสิทธิประโยชน์ต่างๆ แก่ผู้ประกอบการไทย มุ่งเน้นสร้างการเติบโตทางธุรกิจ เสริมความแข็งแกร่งให้กับเครือข่ายการค้าทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย สามารถแข่งขันในระดับประชาคมโลกได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน นายโสมพัฒน์ กล่าวในที่สุด


แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น คือกลุ่มธุรกิจที่มุ่งมั่นในการลงทุนพัฒนาบริหารกิจการอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร ทั้งในและต่างประเทศ ประกอบด้วย ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจค้าปลีกและศูนย์การค้า อาคารสำนักงาน ที่อยู่อาศัย และนิคมอุตสาหกรรม

โครงการต่างๆ ของบริษัทอยู่ภายใต้การบริหารของสองกลุ่มธุรกิจ คือ กลุ่ม Hospitality Business และ กลุ่ม Retail and Commercial Business เรามุ่งมั่นสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ดินและโครงการที่สามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์และประสบการณ์ในการใช้ชีวิตอย่างครอบคลุมทุกรูปแบบ และยังช่วยส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศ

ล่าสุด เแอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น ได้ขยายโมเดลธุรกิจที่จะตอบสนองนโยบายเศรษฐกิจ 4.0 และสนับสนุนการส่งออก ด้วยรูปแบบตลาดกลางการค้าส่งที่แรกของประเทศและใหญ่ที่สุดในภูมิภาค พร้อมด้วย e Commerce Omni Channel Platform อย่างครบวงจร เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และพัฒนาศักยภาพการค้าไทยไปไกลระดับโลกอย่างยั่งยืน ภายใต้ชื่อโครงการ ตลาดต่อยอด AEC Trade Center และ Tor Yod Online ที่เราได้ทุ่มงบประมาณกว่า 6 พันล้านบาท บนพื้นที่กว่า 160 ไร่ ที่อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ต่อยอดการค้า ต่อยอดธุรกิจ สู่เวทีอาเซียน

www.taradtoryod.com I FB: ตลาดต่อยอด I Line: @taradtoryod

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ตลาดต่อยอด เออีซี เทรด เซนเตอร์: 
วราภรณ์ มุทิตาโสภณนุกูล (บุ๋ม) 084-246-5161 คัทลียา ธัญญาวัฒนา (แคท) 061-926 9636

COPYRIGHT 2018 © TARAD TOR YOD AEC TRADE CENTER