โทร. : 035-909-888
ไทย
ไทย

ข้อมูลโครงการ

“ตลาดต่อยอด เออีซี เทรด เซนเตอร์” ศูนย์ค้าส่งครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทยและยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน เพียบพร้อมด้วยสินค้าครอบคลุมหลากหลาย เป็นศูนย์กลางเพื่อการซื้อ-ขายสินค้า ระหว่างผู้ซื้อและเจ้าของโรงงานเข้ามาทำการซื้อขายโดยตรง เป็นแหล่งรวมผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผู้ค้าส่ง ผู้นำเข้าส่งออก เจ้าของธุรกิจ ลูกค้าองค์กร สตาร์ทเตอร์ จากทั่วประเทศรวมถึงกลุ่มนักธุรกิจต่างประเทศ

ตั้งอยู่ ตำบลเชียงรากน้อย ห่างจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตเพียง 7 กม. ถือเป็นทำเลทองทางการค้า และที่สำคัญยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์ ที่สามารถเดินทางไปได้ทุกภูมิภาคภายในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน บนพื้นที่โครงการกว่า 300,000 ตร.ม. เนื้อที่ 160 ไร่ ในพื้นที่จะประกอบไปด้วย 10 อาคาร แต่ละอาคารแบ่งตามประเภทหมวดหมู่สินค้า

มีรูปแบบการสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน ผ่านศูนย์บริการ SME Solution Service (SSS) ซึ่งเป็นศูนย์บริการเอสเอ็มอีครบวงจรทั้ง Offline และ Online ทำหน้าที่ให้คำแนะนำให้บริการในเรื่องการดำเนินธุรกิจต่างๆ เช่น การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ระบบคุณภาพ ที่ปรึกษาทางการเงิน บริการที่ปรึกษาด้านการขนส่งและส่งออก รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

นอกจากนี้ยังมีแพลตฟอร์ม “ต่อยอดออนไลน์” www.toryodonline.com คือ ระบบค้าส่งออนไลน์แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่สนับสนุนให้ผู้ประกอบการมีช่องทางการขาย ชำระเงิน และจัดส่งสินค้า ในเว็บไซต์ออนไลน์และเชื่อมต่ออีคอมเมิร์ซทั่วโลก โดยมีพันธมิตรทางธุรกิจ สถาบันการเงินและผู้นำด้านธุรกิจโลจิสติกส์ ที่สนับสนุนเพื่อให้ผู้ซื้อและผู้ขายมั่นใจในความปลอดภัยในการทำธุรกิจ สมกับคำจำกัดความ “ต่อยอดออนไลน์ ถูก มั่นใจ ส่งไกลทั่วโลก”

เพื่อต่อยอดการค้าให้ครบทุกมิติ โครงการตลาดต่อยอดได้จัดตั้งหน่วยงาน Merchandise Function หรือทีมสรรหาผู้ซื้อ ทำหน้าที่สร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ซื้อ ให้แก่ผู้ประกอบการภายในโครงการฯ เป็นสื่อกลางช่วยผลักดันยอดขาย มูลค่าการค้า ทั้งในไทยและต่างประเทศ ครอบคลุมประเทศในภูมิภาคอาเซียน จีน เกาหลี แอฟริกา อินเดีย และ รัสเซีย เป็นต้น โดยได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, กรมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, สายการบินนกแอร์ และ ไปรษณีย์ไทย เป็นต้น

อาคารที่ 1

หมวดสินค้าประเภท สิ่งทอ วัตถุดิบ เครื่องหนัง เสื้อผ้าแฟชั่น เครื่องประดับ เครื่องสำอาง สปา ของเล่น เครื่องเขียน กิ๊ฟช็อป สินค้าเกี่ยวกับเด็ก ศูนย์ แสดงสินค้าโอทอป ธนาคาร และศูนย์บริการ SME Solution Service

อาคารที่ 2

ประกอบไปด้วยหมวดสินค้าประเภท อาหาร ขนม เครื่องดื่ม อาหารแปรรูป อาหารแช่แข็ง บรรจุภัณฑ์อาหาร วัตถุดิบในการผลิตอาหาร เบเกอร์รี่ ศูนย์แสดงสินค้าขนาด 5,000 ตารางเมตร

อาคารที่ 3

หมวดสินค้าประเภท อุปกรณ์ประดับยนต์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือช่าง

อาคารที่ 4

หมวดสินค้าประเภท เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน และสำนักงาน

อาคารที่ 5

ศูนย์อาหารอาเซียน และเครื่องใช้ในครัวเรือน

อาคารที่ 6

วัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์การเกษตร

อาคารที่ 7

ศูนย์กลางตลาดข้าวสารเพื่อค้าส่งและบริโภค จำหน่ายทั้งแบบปลีกและแบบส่งในราคาพิเศษ แปลงนาสาธิตและนิทรรศกาลข้าว

อาคารที่ 8

ศูนย์กระจายสินค้า (Logistic Center) สามารถกระจายสินค้าไปได้ทุกภูมิภาคภายในประเทศ และประเทศเพื่อนบ้าน

อาคารที่ 9

คลังสินค้าให้เช่า

อาคารที่ 10

ร้านค้าปลีกและของฝาก


โครงการตลาดต่อยอด เออีซี เทรด เซนเตอร์ มีรูปแบบการสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน ได้จัดตั้งศูนย์บริการ SME Solution Service (SSS) ซึ่งเป็น ศูนย์บริการเอสเอ็มอีแบบครบวงจรทั้ง offline และ online ทำหน้าที่ให้คำแนะนำในเรื่องการดำเนินธุรกิจต่างๆ เช่น ด้านการขาย การตลาด การประชาสัมพันธ์ การพัฒนา ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในด้านการส่งออก การเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายและกระจายสินค้า รวมถึงการให้คำแนะนำด้านเงินทุน

นอกจากนี้ยังมีแพลตฟอร์ม TOR YOD ONLINE ช่องทางการซื้อขายผ่านระบบออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ ช่วยผลักดันและเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันของผู้ประกอบ การให้สามารถเชื่อมต่อค้าขายได้ทุกเครือข่ายเว็บไซต์ออนไลน์และอีคอมเมิร์ซทั่วโลก อาทิ Alibaba, Amazon, Lazada เป็นต้น

เพื่อต่อยอดการค้าให้ครบทุกมิติ ทางโครงการฯ ได้จัดตั้ง Merchandise Team หรือทีมสรรหา ทำหน้าที่จัดหา Trader, Buyer ให้แก่ผู้ประกอบการภายในโครงการฯ เป็นสื่อ กลางช่วยผลักดันการทำธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยและผู้ประกอบการต่างประเทศ ได้แลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าระหว่างกันโดยตรง ซึ่งในอนาคตจะขยายไปทั้ง 7 ทวีปทั่วโลก ตลอดจนได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, กรมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, การท่อง เที่ยวแห่งประเทศไทย, ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย สายการบินนกแอร์ เป็นต้น

ต่อยอดการค้า ต่อยอดธุรกิจ สู่เวทีอาเซียน

ศูนย์ค้าส่ง

ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน

ตลาดต่อยอด

คือ ศูนย์ค้าส่งแห่งภูมิภาคอาเซียนที่รวบรวมสินค้าบริการหลากหลายครบครัน จากผู้ผลิตและผู้ประกอบการทั่วประเทศ ครอบคลุมทุกกลุ่มสินค้า

เพื่อตอบสนอง

ความต้องการของผู้ผลิต ผู้นำเข้า/ส่งออก เจ้าของธุรกิจ ค้าส่ง/ค้าปลีก ผู้ขายสินค้าออนไลน์ ลูกค้าองค์กร

เปิดโอกาส

และส่งเสริมให้กับธุรกิจในทุกระดับได้ค้าขายในระดับประเทศ และนานาชาติ สอดรับกับการเปิดตลาดสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ทำไมต้องตลาดต่อยอด?

ศูนย์ค้าส่งขนาดใหญ่

รองรับร้านค้ากว่า 2,500 ร้านค้า บนพื้นที่กว่า 300,000 ตร.ม. รวบรวมสินค้าจำนวนมากจากผู้ผลิตทั่วประเทศ ครอบคลุมทุกกลุ่มสินค้า ตอบสนองทุกกลุ่มเป้าหมาย และเชื่อมโยงเครือข่ายการค้าสู่เวทีอาเซียน เพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน มั่นใจได้กับระบบรักษาความปลอดภัยและกล้องวงจรปิดตลอด 24 ชั่วโมง

ตอบโจทย์ธุรกิจด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

  • ต่อยอดธุรกิจสู่เวทีการค้าโลกด้วยช่องทาง E-Commerce ช่องทางขายออนไลน์
  • สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และร้านค้าผ่านทาง Exhibition & Business Center ศูนย์แสดงสินค้าขนาด 4,000 ตารางเมตร
  • สะดวกยิ่งขึ้นด้วย ศูนย์ขนส่งสินค้าแห่งภูมิภาคอาเซียน ด้วยจำนวน 40 ช่องขนถ่ายสินค้า พร้อมกระจายสินค้าสู่ทุกภูมิภาคอาเซียนของประเทศไทยไปจนถึงภูมิภาคอาเซียน
  • บริการที่มากกว่ากับ โกดังให้เช่า สำหรับผู้ประกอบการในโครงการ
  • ลานจอดรถขนาดใหญ่ รองรับจำนวนรถถึง 4,000 คัน

เข้าใจถึงความต้องการของผู้ประกอบการครบทุกบริการ

SME Solution Service : ศูนย์บริการสนับสนุนแก้ไขปัญหาให้ผู้ประกอบการทุกรูปแบบครบวงจร

  • ให้คำปรึกษาการเงินแผนการลงทุนเพื่อกู้เงินสำหรับพัฒนาธุรกิจ
  • ให้คำปรึกษาในการออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ รวมไปถึงการตรวจสอบคุณภาพสินค้า
  • บริการของภาครัฐเพื่อการจดทะเบียนสินค้าและบริษัท
  • ช่วยผลักดันผู้ประกอบการสู่การส่งออกและอีกหลากหลายบริการเพื่อต่อยอดธุรกิจ

ตั้งอยู่บนทำเลทองด้านโลจิสติกส์ระดับประเทศ

ประตูน้ำพระอินทร์พื้นที่เศรษฐกิจใหม่เติบโตด้วยอัตราเร่งทางเศรษฐกิจของประเทศ ประกอบด้วย 4 นิคม อุตสาหกรรม และเป็นศูนย์กลางตลาดค้าส่งขนาดใหญ่และเป็นจุดกระจายสินค้าที่สำคัญ สะดวกในการขน ส่งไปทั่วภูมิภาคในประเทศไทย ไม่ต้องประสบปัญหารถติดในหัวเมืองชั้นใน อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ที่รวบรวม สินค้าไว้อย่างมากในพื้นที่เดียว

COPYRIGHT 2018 © TARAD TOR YOD AEC TRADE CENTER